« Strona Gwna

Zdrowa żywnośćOpis:
Potocznie okrelenie "ywno ekologiczna" czsto bywa uywane zamiennie z okreleniem "zdrowa ywno". Jednake podczas gdy pierwsze z poj okrela ywno certyfikowan, drugie jest w zasadzie tylko nazw stworzon dla celw marketingowych i nie narzucajc adnych okrelonych standartw. ywno ekologiczna, to okrelenie ywnoci produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbaoci o wyeliminowanie uywania nawozw sztucznych i pestycydw. Ekologiczne metody produkcji ywnoci maj zapewnia ochron zdrowia spoeczestwa i rodowiska i stanowi system zrwnowaony pod wzgldem: ekologicznym - nie obcia rodowiska w stopniu wikszym ni naturalne ekosystemy; ekonomicznym - jest w duym stopniu niezaleny od nakadw zewntrznych; spoecznym - umoliwia zachowanie oraz rozwj wsi i rolnictwa. Producenci ywnoci ekologicznej maj obowizek oznaczenia swoich produktw certyfikatami. W Polsce stosowane s certyfikaty Agrobiotest, Bioeksperta, Biocert, Ekog

Sowa kluczowe: zdrowa żywność

Url: http://www.zdrowa-zywnosc.net.pl/
Strona dodana: 2008-07-14 09:33:14

Odson 2142


Stron mona znale w:
- Kategoria Zdrowie Podkategoria Zdrowa żywnośćWpisw: 79479 Podkategorii:  7456 qlWeb