Jak doda wpis


« strona gwna

  • wejd do kategorii
  • wybierz podkategori albo utwrz now
  • wejd do podkategorii i dodaj wpis
  • wystarczy tylko url reszta jest pobierana z META strony (tzn. tytu i opis)
  • jeeli wpis nie posiada adresu www po prostu go nie wpisuj w pole "Url"
  • uwaga: tytu, moe skada si maksymalnie z 3 wyrazw (nie powinien zawiera znakw specjalnych)
  • tytu i opis mona jeszcze zmodyfikowa przed dodaniem
  • wpisne mona doda do kilku odpowiadajcych kategoriiWpisw: 79479 Podkategorii:  7456 qlWeb