« Strona Gwna

Karate Shotokan na PodbeskidziuOpis:
Podczas treningu karateka (osoba wiczca karate) ubrany jest w karategi (ubir stosowany w treningu karate). W zalenoci od stylu moe to by ubir biay lub czarny. Adept karate przewizany jest pasem (obi) o kolorze stosownym do posiadanego stopnia. Trening karate poprzedzony rozgrzewk w czasie trwania ktrego cile przestrzegany jest ceremonia, podzielony jest na trzy czci cile ze sob zwizane: KATA, KIHON oraz KUMITE. Ceremonia karate jest tradycyjnie zachowywany i pieczoowicie przestrzegany - okrela porzdek, form postpowania i zachowania si w trakcie treningw, wchodzenia i wychodzenia z dojo, zwracania si do instruktora, ceremonii rozpoczcia i zakoczenia zaj. Podczas treningu karateka (osoba wiczca karate) ubrany jest w karategi (ubir stosowany w treningu karate). W zalenoci od stylu moe to by ubir biay lub czarny. Adept karate przewizany jest pasem (obi) o kolorze stosownym do posiadanego stopnia. Trening karate poprzedzony rozgrze

Sowa kluczowe: Trening karate, karate na podbeskidziu, karate sztuki walki,samoobrona

Url: http://www.karate.bielsko.com.pl/
Strona dodana: 2008-12-30 12:17:45

Odson 2098


Stron mona znale w:
- Kategoria Sztuki walki Podkategoria KarateWpisw: 79479 Podkategorii:  7456 qlWeb