« Strona Gwna

karateOpis:
Metod walki, Karate mona opisa jako sztuk wojenn zawierajc rne techniki poprzez uycie blokw, ciosw, unikw, manipulacji staww. Karate-do to jest te szkoa zachowania i dyscypliny, ktra pozwala mczyznom i kobietom w kadym wieku, w kadej kondycji, rozwija maksymalnie swoje cechy fizyczne i mentalne. Sowo karate znaczy pusta reka, ale tak naprawde jest cakowit pen drog yciow, ktora nas prowadzi duo dalej ni poznane techniki obrony i ataku. W karate-do tradycyjnym zawsze mamy na uwadze to, e prawdziwym przeciwnikiem dla siebie jestemy my sami. Zaoyciel Shotokanu, Gichin Funakoshi powiedzia, "e umys i technika staje sie jednym w prawdziwym karate". Dymy do stworzenia czystej fizycznej techniki wyraajcej intencje naszego umysu oraz polepszenia zdolnoci naszej koncentracji i skupienia poprzez zrozumienie istoty tej techniki. Poprawiajc praktyk karate, poprawiamy nasz wasn mentalnoc oraz wewntrznego ducha. Na przykad eleminujc sabo i

Sowa kluczowe: sztuki walki, karate, zajęcia, sztuka walki

Url: http:///www.shotokan.pl//
Strona dodana: 2008-12-30 12:13:47

Odson 2142


Stron mona znale w:
- Kategoria Sztuki walki Podkategoria KarateWpisw: 79479 Podkategorii:  7456 qlWeb