« Strona Gwna / Sztuki walki / Karate


Dodaj stron do tej kategorii:
URL:    

» Klub Karate Tradycyjnego "KOBU" - Wrocław

Wrocawski Klub Karate Tradycyjnego "KOBU" powsta w lutym 2007 r. Jest stowarzyszeniem przynalecym do Polskiego Zwizku Karate Tradycyjnego (PZKT), ktre zrzeszone jest w wiatowej Organizacji Karate Tradycyjnego (Internationale Traditional Karate Federation - ITKF). Inicjatywa jego zaoenia zrodzia si w wyniku dostrzeenia moliwoci zaspokojenia potrzeb lokalnego spoeczestwa w zakresie dbania o swoj kondycj fizyczn poprzez uprawianie karate tradycyjnego.

www: http://www.kobu.pl/

:: Klub Karate Tradycyjnego "KOBU" - Wrocław | link nie dziaa/spam?
» Karate Klub Bodaikan Szczecin

Karate Klub BODAIKAN ze Szczecina. Zapraszamy - wiele ciekawostek o karate, naszym klubie, sukcesach. W naszym klubie przestrzegamy cisego podziau na wiek i stopie zaawansowania wiczcych. Odbywaj si u nas treningi w osobnych grupach (gakubu) dla: dzieci modszych 6 - 7 lat dzieci starszych 8 - 12 lat modziey tylko dla dorosych od 30 do 100 lat SEKCJA UNIWERSYTETU SZCZECISKIEGO kadry zawodniczej W klubie zajcia prowadz wykwalifikowani instruktorzy karate - mistrzowie polski oraz dziaa pedagog - socjolog intensywnie wsppracujcy z dziemi i caymi rodzinami, zawsze suc pomoc. Organizujemy 2 razy do roku atrakcyjne obozy sportowe w kraju i zagranic, z zachowaniem cisego podziau na wiek uczestnikw, gdzie wdraany jest specjalnie opracowany program pedagogiczno-wychowawczy w oparciu o tradycje i etykiet karate oraz realizowane jest specjalistyczne szkolenie karate (taikei). Bierzemy udzia w zawodach karate osigajc due sukcesy. Klub

www: http://www.bodaikan.pl/

:: Karate Klub Bodaikan Szczecin | link nie dziaa/spam?
» Polski Związek Karate Tradycyjnego

Karate tradycyjne jest sztuk samoobrony, ktra wyodrbnia si z uprawianego w Japonii budo (sztuka wojenna). Oryginalne japoskie karate, zwane dzisiaj karate tradycyjnym, nigdy nie rozrniao stylw.

www: http://www.karate.pl/

:: Polski Związek Karate Tradycyjnego | link nie dziaa/spam?
» karate

Metod walki, Karate mona opisa jako sztuk wojenn zawierajc rne techniki poprzez uycie blokw, ciosw, unikw, manipulacji staww. Karate-do to jest te szkoa zachowania i dyscypliny, ktra pozwala mczyznom i kobietom w kadym wieku, w kadej kondycji, rozwija maksymalnie swoje cechy fizyczne i mentalne. Sowo karate znaczy pusta reka, ale tak naprawde jest cakowit pen drog yciow, ktora nas prowadzi duo dalej ni poznane techniki obrony i ataku. W karate-do tradycyjnym zawsze mamy na uwadze to, e prawdziwym przeciwnikiem dla siebie jestemy my sami. Zaoyciel Shotokanu, Gichin Funakoshi powiedzia, "e umys i technika staje sie jednym w prawdziwym karate". Dymy do stworzenia czystej fizycznej techniki wyraajcej intencje naszego umysu oraz polepszenia zdolnoci naszej koncentracji i skupienia poprzez zrozumienie istoty tej techniki. Poprawiajc praktyk karate, poprawiamy nasz wasn mentalnoc oraz wewntrznego ducha. Na przykad eleminujc sabo i

www: http:///www.shotokan.pl//

:: karate | link nie dziaa/spam?
» BielaĹ�ski Klub Karate Kyokushin - karate, sporty walki - A

Sporty walki. Witamy na stronach Biela�skiego Klubu Karate Kyokushin - karate, sporty walki, jedengo z najwspanialszych sportów walki. Znajdziesz tu aktualne informacje o klubie, jego sekcjach, treningach, galeri� zdj��, oraz wiele materia�ów dotycz�cych karate Kyokushin. OSU!

www: http://www.karatebielanski.com.pl/

:: Biela�ski Klub Karate Kyokushin - karate, sporty walki - A | link nie dziaa/spam?
  Strona: :  1 | 2 | 3 |Wpisw: 79479 Podkategorii:  7456 qlWeb